Inschrijven voor looptraining bij

Loopgroep-De Bazuin

via Gerda Geerts-Westerkamp

Tel. 06-40208324 / 036-5384883

          Inschrijfformulier

    

 

Naam:  
voornaam:  
Adres:  
Postcode:        
Woonplaats:  
Geb. datum:  
Geslacht:  
Tel.nummer:
Email-adres:

E-mail niet ingevuld dan GEEN bevestiging van inschrijving

Afstand:  
Verenigingsnaam:  
 

 

Indiener van bovenstaande gegevens verklaart op eigen risico deel te nemen aan deze Polderloop

De organisatie aanvaardt t.o.v. de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast zou moeten worden,

inschrijfgelden worden niet gerestitueerd.

 

Inschrijfformulier ligt op 30 maart 2008 van 11:30 tot 15 min. voor aanvang wedstrijd klaar om te ondertekenen.

(Indien jonger dan 18 jaar,  handtekening ouder/verzorger verplicht.)

 

Tevens moet dan de betaling contant worden voldaan

Kosten:  volwassen                5,00    bij internet-inschrijving    (anders 6,50)

             kinderen tot 16 jaar  2,50    bij internet-inschrijving    (anders 3,50)

 

Inlichtingen bij Gerda Geerts Tel. 0365384883 / 06107 13 431

 

 

 

Home